good to know


Je werkgever
Meestal heeft je werkgever een opleidingsbudget voor medewerkers die in dienst zijn.
Dit budget wordt dan gereserveerd voor scholing en opleiding zodat medewerkers hun werk zo effectief en goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Vaak is Personal Coaching effectiever en goedkoper dan een opleiding of een cursus.
Zeker als er sprake is van (dreigend) verzuim is het zinvol om met je manager in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

De belastingdienst
De kosten van een persoonlijk traject zijn meestal als scholingskosten aftrekbaar van de belasting. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.
Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.